Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ksawerów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Ksawerów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Ksawerów.

Mapa Geoportal Ksawerów
Mapa z granicą gminy Ksawerów

Dane urzędu

Urząd Gminy Ksawerówul. Tadeusza Kościuszki 3hKsawerów, 95-054

Tel: 42 2138050

Fax: 42 2138002

Elektroniczna skrzynka podawcza: /973y2jnjtn/skrytka

E-mail: sekretariat@ksawerow.com

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Ksawerów: 1008052

Witryna: https://ugminy.ksawerow.com/

Władze lokalne: Wójt Adam Topolskisekretariat@ksawerow.com

Pobierz mapę gminy Ksawerów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Ksawerowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Ksawerów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Ksawerów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Ksawerowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Ksawerowa

Gmina Ksawerów w liczbach

Powierzchnia gminy Ksawerów*

14 km2

2417 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Ksawerów*

7 661 mieszkańców

1208 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Ksawerów*

562 mieszkańców na km2

247 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ksawerów

Geoportal Ksawerów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Ksawerów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Ksawerów.

Dostęp do danych Geoportalu Ksawerów

Jak powstał Geoportal gminy Ksawerów?

Geoportal Ksawerów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Ksawerów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Ksawerów.

Geoportal Ksawerów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Ksawerów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Ksawerów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Ksawerów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ksawerów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Ksawerów ( EGIB gminy Ksawerów);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Ksawerów);
 • Rejestr MPZP gminy Ksawerów ( MPZP gminy Ksawerów);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Ksawerów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Ksawerów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Ksawerowa.
Informacje na Geoportalu Ksawerów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ksawerów?

Korzyści z Geoportalu Ksawerów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ksawerów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ksawerów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Ksawerów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Ksawerowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Ksawerowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Ksawerów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ksawerów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Ksawerów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Ksawerowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Ksawerowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Ksawerów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ksawerów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Ksawerowie.

  Geoportal gminy Ksawerów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Ksawerów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Ksawerowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Ksawerów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ksawerowie.

  W Geoportalu Ksawerów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Ksawerów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Ksawerowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Ksawerów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Ksawerów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Ksawerów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Ksawerów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Ksawerów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Ksawerów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Ksawerów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Ksawerów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Ksawerowie. W Geoportalu gminy Ksawerów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Ksawerowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Ksawerów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Ksawerów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Ksawerów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Ksawerów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Ksawerów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Ksawerów.

 • Zabytki w gminie Ksawerów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Ksawerów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Ksawerów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Ksawerów.

 • Informacje o wyborach w gminie Ksawerów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Ksawerów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Ksawerów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Ksawerów dla mieszkańców

Geoportal Ksawerów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ksawerów. Na mapie Ksawerowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Ksawerów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ksawerów. Korzystając z map Geoportalu gminy Ksawerów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Ksawerów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Ksawerów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ksawerów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu